فولاد

17 شهریور 1398 ساعت: 09:29:00
منبع : آهن پرایس
با توجه به وضعیت بازار آهن طی روزهای جاری می توان به این نتیجه رسید که دولت هیچ علاقه ای در بحث ورود به قیمت گذاری ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأیید این موضوع بیان کرد: دولت وقتی می بیند که در حق مردم اجحاف می شود، وظیفه دارد که با ورود به بازار، قیمت ها را به تعادل برساند.
رضا رحمانی در ادامه افزود: در اقتصاد مقاومتی پروژه ای وجود دارد که به عنوان طرح تکمیل زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم نام گذاری شده است. در گذشته ایرادی که به صنعت وارد میشد، عدم توازن در زنجیره تولید فولاد بود از این رو باید زنجیره ها در توازن با هم رشد کنند.
وی در ادامه افزود: اتاق بازرگانی مشخصا مخالف دخالت دولت در حوزه قیمت گذاری است و از سوی دیگر نیز دولت هیچ علاقه ای نسبت به قیمت گذاری آهن و فولاد از خود بروز نمی دهد. البته نا گفته نماند که راه های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال راه دیگر این است که روش ها را اصلاح کنیم تا منجر به رانت نشود.
وزیر صمت با اشاره به رقابت تولیدکنندگان بیان کرد: مکانیزم واقعی بازار این است که تولیدکننده ها رقابت نمایند و در کنار آن قیمت ها نیز روند نزولی طی کند. اگر اینطور باشد، نیازی به دخالت دولت نخواهد بود اما اگر سوء استفاده به وجود آید ما باید دخالت کنیم.
در حال حاضر و با گذشت زمان شاهد ثبات نسبی قیمت ها هستیم که همین امر موجب شده تا بازار با سکوت عمیقی مواجه گردد. طی هفته ی اخیر تنها هیجان کاذبی که بازار را به حاشیه کشاند، افزایش قیمت تیرآهنهای اعلامی از سوی کارخانجات و انبار تهران بود که پس از گذشت یک الی دو روز بار دیگر به ثبات نسبی رسید.