فرآیند تولید فولاد از ذغال سنگ و کک

16 فروردین 1400 ساعت: 22:01:12
منبع : آهن آتیه


کک ماده ای متخلخل است که دارای درصدی از گوگرد و فسفر می باشد، در نتیجه مهمترین عامل ورود گوگرد و فسفر به فرآیند تولید فولاد، کک است.
کک یکی از مواد اولیه اصلی در تولید فولاد و آلومینیوم است. مصرف این ماده به ازاء تولید هر تن فولاد ۵۸۰ کیلو گرم و در مورد آلومینیوم ۱۰۰ کیلو گرم است. نقش کک در فرآیند تولید این فلزات، به عنوان منبع انرژی و احیاء کننده اصلی به حساب می آید و به همین دلیل است که کک به عنوان یکی از دو ماده اولیه اصلی تولید فولاد، یک محصول تجاری بین المللی محسوب می شود. از این رو با توجه بر این که صنایع تولید فولاد و آلومینیوم از جمله صنایع مادر کشور محسوب می گردند، لذا اهمیت و حساسیت تولید کک نیز در صنعت کشور کاملا مشخص می باشد.
کشورهای عمده تولید کننده کک ذغال به ترتیب حجم تولید، چین، لهستان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، پرو و شیلی نیز می باشند.