تایم لپس مونتاژ یک ساختمان فلزی

16 فروردین 1400 ساعت: 22:41:59
منبع : آهن آتیه


ساختمان سازی در دنیای مدرن امروزی تبدیل به یک صنعت شده است. صنعتی که در آن افراد بسیاری از نیروی های فعال هر جامعه ای مشغول کار هستند و یا در حال تحصیل و یادگیری فوت و فن ساختن آن به سر می برند. صنعت ساختمان سازی در جریان مالی و اقتصادی هر جامعه ای تاثیرگذار است. این اهمیت موجب شده تا همواره به این صنعت با نگاه علمی برخورد شود. اجرای اسکلت فلزی در فضای علمی این روز های صنعت ساختمان سازی همراه با نگرشی قانون‌ مدار می باشد. تا جاییکه می توان به راحتی متوجه ی یک روند کلی در ساخت و اجرای اسکلت فلزی باشیم.
ساخت اسکلت فلزی یک فرآیند کارخانه ‌ای است و مباحث بسیار گسترده‌ ای دارد؛ اما مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی نیز از اهمیت قابل توجهی در امر اجرای اسکلت فلزی برخوردار است. مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی بسته به نوع سازه، کاربری صنعتی تا مسکونی، محل اجرای پروژه و... می‌ تواند مسیر های مختلف و متنوعی را شامل بشود. 
مراحل ساخت و اجرای اسکلت فلزی شامل دو مرحله ی کاملاً متفاوت اما وابسته به هم می باشد؛ 1. ساخت کارخانه ای و2. نصب و مونتاژ در محل پروژه. هر قطعه ی فولادی پس از مراحل ساخت همراه با تجهیزات مخصوص حمل و نقل در محل پروژه تحویل داده می شود تا وارد مرحله ی نصب و مونتاژ شود. آنچه با عنوان مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی از آن یاد می کنیم در واقع همین ماجرای نصب قطعات بزرگ فولادی در محل پروژه در روند اجرای اسکلت فلزی می باشند.