پشت پرده گم شدن 3میلیون تن فولاد در ایران

7 اردیبهشت 1400 ساعت: 13:38:07
منبع : آهن آتیه
پشت پرده گم شدن ۳ میلیون تن فولاد در ایران!


سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته است که آمار تولید و صادرات فولاد با هم همخوانی ندارد و این آمارها ۳ میلیون تن با هم اختلاف دارند.
به گزارش فولاد مهر آتیه ساز،  در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این مقدار ۱۵میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲میلیون تن دیگر نیز صادر شد. بنابراین سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرت گم شده است!
روزنامه هفت صبح در این باره نوشت: واقعیت هم این است که چیزی گم نشده بلکه این سه میلیون تن اختلاف بین مصرف ظاهری و تولید فولاد است. حالا توضیح می دهیم. از دیروز همه کارشناسان فولاد کشور دارند درباره این مقدار فولاد گمشده حدس و گمان می زنند که چه شده و کجا رفته است؟
یکی از تحلیل های همه جانبه درباره این موضوع را یعقوبی عضو دیگر انجمن فولاد دارد. او به هفت صبح می‌گوید که سال پیش اختلاف تولید و مصرف چیزی در حد ۵۰۰ تا۶۰۰ هزار تن بود ولی اینکه امسال به سه میلیون تن رسیده یعنی یک جای کار می لنگد.
او حدس می زند که این سه میلیون تن یک جایی مثل این جاها گم شده باشد:
  1. ممکن است بخشی از این عدد ضایعات خط تولید باشد که به آن پرتی می گویند.
  2. ممکن است تولیدکننده ها یا خریداران سال پیش، فولاد انبار کرده باشند.
  3. ممکن است بخشی از آن به اختلاف آمار صادرات سامانه گمرکی و واحد ها بر گردد. به خاطر اینکه واحدها با خارج کردن این محصول از کارخانه های تولیدی، آن را به عنوان آمار صادرات ثبت می کنند. اما از آن طرف این بار در بندر ممکن است لنگ بماند و صادر نشود.
  4. حتی ممکن است گروهی این محصول را از تولیدکننده خریده و کالایی با آن ساخته باشند اما به هوای گران فروختن محصول تصمیم گرفته‌اند که آن را نفروشند و سال ۱۴۰۰ با گرا‌ن‌ترشدن نرخ آن را وارد بازار کنند.
  5. دلیل دیگر هم ممکن است شامل صادرات قاچاق باشد. صادرات قاچاق حتما از مرز رسمی کشور رد می شود و کولبری نیست. برای اثبات این یکی باید بررسی بیشتری انجام داد.
  6. دلیل احتمالی آخر هم، به فروش بدون فاکتور و غیر رسمی شرکت ها برمی گردد. ممکن است واحدهای کوچک این کار را به خاطر نپرداختن مالیات کرده باشند.