تولید فولاد با حداقل میزان مصرف آب در ذوب آهن اصفهان

17 حرداد 1400 ساعت: 10:12:36
منبع : آهن آتیه

بخش صنعتی کشور بین ۶ تا ۸ درصد مصرف آب دارد. با توجه به مسئله بحران آب و خشکسالی چند سال اخیر در کشور، همواره مجموعه ذوب آهن اصفهان در راستای کاهش مصرف آب تلاش کرده است. در همین راستا در سال ۱۳۷۹، همزمان با به وقوع پیوستن نخستین خشکسالی استان اصفهان، کمیته ای به منظور بهینه کردن تجهیزات مجموعه برای صرفه جویی در مصرف آب تشکیل داد.


به گزارش فولادمهر آتیه ساز، در حال حاضر سهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی استان، کمتر از ۲ درصد اعلام شده است. در این مجموعه بر صرفه جویی مصرف آب از طریق انتقال پساب قابل استفاده در قسمت های مختلف تلاش می شود. بیشترین مصرف آب در صنعت فولاد، به خنک کردن فولاد مربوط می شود. به همین منظور برج های خنک کننده این مجموعه تا حد امکان بهینه سازی و تعدادی از این برج ها به نوع هیبریدی تبدیل شده است. به علاوه بازسازی و نوسازی برج های هیبریدی تا ۳۰ درصد تبخیر آب در آن ها را کاهش می دهد.
به گفته مهرداد اسماعیلی، مدیر آب رسانی ذوب آهن اصفهان، به منظور کاهش مصرف آب این مجموعه استفاده از پساب شهرهای اطراف در دستور کار قرار گرفت. ذوب آهن اصفهان ۱۰ سال پیش، برای نخستین بار، پساب شهر زرین شهر را که ۶۰ لیتر بر ثانیه بوده، به شرکت انتقال داد.
طی ۲۰ سال گذشته به ازای هر تن فولاد ۹ متر مکعب آب مصرف می شد. با روند نزولی در سال گذشته به ازای هر تن فولاد، ۵ متر مکعب استفاده شد. امسال نیز با برنامه های در نظر گرفته شده، مورد انتظار است این عدد به ۳/۵ مترمکعب به ازای هر تن فولاد برسد.
تلاش ذوب آهن برای بهینه سازی مصرف آب
بنا بر اطلاعات در دسترس، در حال حاضر این شرکت در تصفیه خانه فولاد شهر پیشرفت ۷۶ درصدی داشته و در زمینه لوله گذاری این تصفیه خانه تا ذوب آهن اصفهان نیز ۳۷ درصد پیشرفت کرده است. با توجه به این موارد پساب فولاد شهر تا پایان سال ۱۴۰۰ به ذوب آهن انتقال پیدا خواهد کرد.
تعویض برج های خنک کننده با برج های هیبریدی و عوض کردن برج های حرارتی با برج های خشک تولید برق از برنامه های بلند مدت ذوب آهن اصفهان به منظور بهینه سازی مصرف آب اعلام شده است.
این مجموعه تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به منظور کاهش مصرف آب هزینه کرده است. طبق اطلاعات موجود، فناوری ذوب آهن برای تولید فولاد، روش کوره بلند بوده، در این روش حتی در صورت عدم تولید، مصرف حداقل آب مورد نیاز است. به همین دلیل است که ذوب آهن با توجه به شرایط منابع آبی کشور، به منظور کاهش مصرف آب در تولیدات خود برنامه ریزی می کند.